ROLE DE L’AUDIENCE DES REFERES EN CABINET DU MERCREDI 09 FEVRIER 2022

AUDIENCE DES REFERES EN CABINET DU MERCREDI 09 FEVRIER 2022

 

 

N° RG

 

AFFAIRES

 

DECISIONS

 

1     ²

1835/2020

Branches GUIGUE, GOZIGANSSI, KPOBADA, et autres rep/ sieur APETI Messan (Me DJAFALO)

C/

Sieur AFANDALO KokouEkou

(SCP TOBLE)

 

2      

025/2021

Madame AFANYAKOSSOU-GBAGBA Doussi et autres (Me BAGNAH-G.)

C/

Dame AFANYAKOSSOU-GBAGBA Méyèvi et autres (Me AMEGANKPOE)

 

3      

412/2021

Dame AWAGA Afi Dovi

C/

Sieur ADZESSI Kokou Délali

 

4      

425/2021

Sieur SOBO Komi Amenyo rep/ sieur SAMARI Soulemane

C/

Coll. ATTIGAN rep/ sieur GBEBADA Akakpo Kokou (Me MOREIRA)

 

5      

513/2021

Sieur KPELOU Kayassa

C/

Association Forge sans frontière rep/ sieur OKPODJOU Yawovi

 

6      

759/2021

Confédération Syndicale Internationale (CSI-AFRIQUE)

(Me AMEGAN)

C/

Sieur MPONG ATANGANA Christian Landry

 

7      

895/2021

Coll. AVOYI rep/ sieur HOUSSOUKPE Massanvi Eric Koami (Me SOVON)

C/

Coll. MASSEME rep/ MASSEME Dandémon et autre

 

8      

900/2021

Nommés SODOGA Tsèvi, SODOGA Aku et autres (Me ALI)

C/

Nommés KUDAWO Christian, KUDAWOO Christine Akuvi et autres (SCP AKAKPO)

 

9      

036/2022

Madame et Monsieur MADJOULABA Batossie (Me ALI B.)

C/

Sieur ADZAHOLOU Kokou Nicolas

 

10   

044/2022

Dame AGBOGAN Abla

 (Me KANMANPENE)

C/

Sieur KINI Alouhè