ROLE DE L’AUDIENCE DE LA MISE EN ETAT DU MERCREDI 08 MARS 2023

RÔLE DE L’AUDIENCE DE LA MISE EN ETAT

DU MERCREDI HUIT MARS DEUX MIL VINGT TROIS

 

 

 

R.G.

 

AFFAIRES

 

 

OBSERVA.

01

112/03

Dame KPOMEDO Silévou

C/

ADOMA Misssio et AGOUZE Kouma

 

02

1118/09

Sieur AKAM Komi Gamlé (Me KOMLA Ahlin)

C/

AGBO Séménou, héritier de feu AGBO Kodjo, SINA Woega

 

03

1020/15

Coll. GBADJI rep / GBADJI Koudjo (Me EDORH K)

C/

Sieur AGOE Koffi

 

04

1063/15

Sieur HOUGBEGNON Sèmalon (Me AGBAHE)

C/

Sieur KOUKOUIZOUN Comlanvi

 

05

1310/16

Sieur ETSE Djissawoko (Me ABI)

C/

Sieur AMETO Komla & autre (Me DUSI)

 

06

1486/16

Coll. AMEBLE, rep/ MENGO Kodjo (Me TCHALIM)

C/

Coll. AGBONYRAN, rep/AGBELEWONOU Yatsewo (Me KATAKITI A)

 

07

185/18

Sieur AKAKPO Komla (Me W-M. BATAKA)

C/

Sieur Franck MADACI (SCP ACQUEREBURU)

 

08

1229/18

AMAVI AyitéAloti (Me DOVI-AHLONKO)

C/

Coll. ANTHONY

 

09

1238/18

DAKITSE-BENISSAN Dédé & autres (Me AJAVON)

C/

KOUA M’tassa Akoniga (Me ABI)

 

10

54/19

Sieur AVISSSEY Koffi

C/

Sieur ABLESSE AGBETOGLO (Me AGNINA)

 

11

1520/19

Dame Amivi Djidoevi

C/

Sieur Kokou Novignon CADASSOU

 

12

1721/19

Sieur YAYA Noufou Mahamadou (Me ESSOWA)

C/

STE YARA DISTRIBUTION (Me MOREIRA)

 

13

015/20

Sieur DABLA Koku Amenyui (Me DJAFALO)

C/

Sieur GBEGNIDJI Koami Martin

 

14

000170/2020/2201

Sieur AYIVON Klutsè

C/

Dames GNANSA Wébi

 

15

373/20

Sieur AGBANYO Yao, rep/ADIGBLI Kokou et autres

C/

ABA Kokouvi, WODETO Amova et Coll. ADJAVON, rep/ ADJAVON Kossi

 

16

531/20

Coll. AZIAGNON (Me ABI)

C/

FREITAS Kouassi & autres

 

17

574/20

Sieur ATIKESSE Kokou (Me ABI)

C/

Sieur BEDZRA Mensah

 

28

1696/20

Sieur ABALADEMA Essohama (Me DOSSOU Kodjovi)

C/

B.T.C.I  (Me MONNOU)

 

29

05/21

Sieur AMOUZOU Théophilse (Me ATCHOU B)

C/

Sieur ADANDE Komi

 

20

082/21

Sieur AKUETEY-AKUE Adovi (Me KANMANPENE)

C/

Dame ADOTE Akouwa (SCP DOGBEAVOU)

Succ. AZANLEDJI Kodjo, rep / AZANLEDJI Kossivi

 

21

179/21

Ayo DA SILVEIRA, Akouelé EDARH et Akouété EDARH (Me ATCHOU B.)

C/

Sieur COMLAM Ananou Assiongbon,  AMENOUNVE

 

22

450/21

Sieur AZIAGBEAME Komlavi (Me ATCHOU B)

C/

Sieurs BOKO Dodji, BOKO Donné et autres

 

23

476/21

Maître YAKASS Têté Nikita (Me KOMLAN A)

C/

AYIKA Assiongbon Franck et AYIKA Ekoué et autres

 

24

479/21

Sieur AGUE Séna

C/

Sieur AKPATIGBE Komi

 

25

522/21

Dames ATTIOGBE Afanyomé, Amétodé,

Les héritiers de feue ATTIOGBE et autres

C/

Héritiers de feu AMENTI Messan rep/AMENTI Doumatsri

 

26

604/21

Sieur GABA Ayité William (Me ATTOH M)

C/

Sieur ATTIBA Rock

 

27

614/21

Dame KOKOU Abiou Bendouzoué

C/

Sieur VOSSAH Yaovi

 

28

643/21

Coll ZOGBLA Sodoga (Me ABI Tchessa)

C/

Sieur OKAMBAWA Coffi Marcel (Me Dandakou)

 

29

646/21

Dame AHIDZO Fatoumata

C/

Sieur KOKORE Sadate

 

30

733/21

Djimédo NYISU Ayo (AGBAHE K)

C/

Dame TOHO-KOSSI Tronsivi (Me ATSOO D)

 

31

759/21

Sieur AHIABA Yawo (SCP SANVEE)

C/

Coll. ATRA, rep/ TETEH Yawo

 

32

784/21

ADOVLO Ablavi (Me ABI)

C/

Sieur MIGNANOU Amégnagbo

 

33

822/21

La Sté. LYDIA LUDIC TOGO SARL (Me T. TCHALIM)

C/

LAWSON Laté Komlan Sényé, KONDI Gnandi Jacob, ALOULA KADINGA et autres

 

34

824/21

Sieur BARCOLA Essohanam (Me MOREIRA)

C/

Sieurs ATE Yao, ATE Eklou et autres (Me ABI)

 

35

967/21

Sieur DOVI Ahlonko Sitou

C/

Dame Zotoglo Lucia et autre

 

36

1203/21

Dame GNANSA Wébi (Me LATEVI)

C/

Dame AKOETEVI Adjigoba (Me AGONGO)

 

37

1463/21

Sieurs SOWOU Simon et FIAGNON Kokou

C/

FIANYO Komi, MOKLI Koffi, GAMON Kokou

 

38

1474/21

Sieur DAKEY Koffi (Me LATEVI)

C/

Htiers de feu TAFFAME, rep/ TAFFAME Dzigbodi

 

39

1476/21

Dame HOUNDJAME KossiwaDénise (Me ATTOH M)

C/

Sieurs AFFO-OLOGOU Koffi et TOSSOU Prudence

 

40

119/22

Coll. BIAM rptée/sieurs BIAM Kossi Z. et BIAM Honmezi

C/

NOTOKPE Messan, AHOLOU Agouda, AWOUDJA Kokouvi

 

41

255/22

Mlle BELEI Essohana Boyodjeba epse YATABARE

C/

Sieur YATABARE Alassane

 

42

314/22

AZIATI Komi Samuel, SILIVI KOKOU et SILIVI Kossi

C/

Coll. ADABRA, rep/ADABRA Komi Atsouvi, ADABRA Abra et ADABRA Komlan

 

43

323/22

Sieur DOEVI Dogan

C/

DOEVI Dolayi N’danou, DOEVI D. Abekoé et DOEVI Abé

 

44

328/22

ACOUETEY M. Emmanuel, ACOUETEY Massan Loretta, Succ de feu KOUDAKPO Akan et autres (Me DOSSEY)

C/

Sieur AKAKPO KOKOU

 

45

334/22

Coll. AKE, rep/ AGBOYI Kossi et autres (MeAMOUZOU)

C/

VIDZRAKU Komlan Robert, Coll. GBARA MEDZOKUNU, rep/ GBARA AMOUZOU

 

46

375/22

Coll. YELOU, rptée/ sieur YELOU Kokoutsè

C/

BIAM Afi rep. de feue AGBO Wotsouvi (SCP ELI et PIERRE)

 

47

387/22

Sieur FANGNIGBE Norbert

C/

SOULOU Akim, les héritiers de feu DJABAKU Anumu Joseph et autres

 

58

388/22

Sieur KOETING Inoussa (Me AKPOSSOGNA)

C/

KPOTSIMA Adjoa, KPOTSIMA Médinawo, KPOTSIMA Abla, KPATIMA Koffi Nestor et autres

 

59

410/22

Sieur WOMAS Koami Victor (Me DOSSEY)

C/

Sieur DJAGBE Kossivi (Me GBEGNRAN)

 

50

413/22

Héritiers de Feu Edouard MENSAH, rep/ ASSIAKOLEY Edoe (Me DEVOTSOU)

C/

Coll. AGBADESSI et la Coll AGBADESSI AKAKPOSSA rep/ AGBADESSI AKAKPOSSA KOSSIVI, ALIPUI Martin

 

51

455/22

Sieur ADJOKLI Koami NOUGLO

C/

Sieurs KOUAYI Yao Gnagasi, KOUAYI Kossi

 

52

465/22

Coll. MASSEME et autres (Me MOREIRA Adjowavi)

C/

Sieur FIOGBE Koffi

 

53

468/22

Sieur AHAMADAH Kodjo (Me DOVI GNAWOTO)

C/

ADIGO Edinam A. Virginie, rep/ ATTIPOU Attisso Amevi

 

54

473/22

Sieur WOVI Akoété Pascal (Me MARTIAL Akakpo)

C/

ISSIZAIWA Tchamdja et autres

 

55

474/22

Sieur Yao Philippe MENSAH

C/

KOUGLO Comlan

 

56

476/22

Coll. DOUDE rep/ ADEDZE Yawo AVOTRY Koffi Eklou & NOUGBOLO Kokou Komi

C/

Dame LAWSON Nadou

 

57

494/22

Coll. ADIABA, rep/ATSITSO Félix et AMEGAVI Doe.  

C/

Sieurs ATTIOGBE Folly et autres

 

58

499/22

Sieur HONKPO Kokou Danhouan

C/

Dame HONKPO Hounlomé Mawussi et autres Me DEGLI)

 

59

518/22

Sieur DOSSOU Koami (SCP FEMIZA)

C/

Sieur AGODE Atsou

 

60

532/22

Coll. GOLO, rep/ KODZOGAN Komla, ANAGBLA Kokou et GAVON Akou

C/

Sieur AGBONOU Komi Corneille

 

61

562/22

DJALIKPO Kokou rep /DJALIKPO Akouvi (Me AGBOGAN)

C/

HEDEDJI Akouvi, AVONOKADJI Komi Mensah, AGBOGAN Kouma et autres

 

62

599/22

Sieur TCHRAKO Jean

C/

Coll ADONSOU EDEH rptée/ ADONSOU Komlan et ADONSOU Sewoayé (Me AKAKPO Valerie)

 

63

629/22

Kokou EKLOU

C/

KOWOAVI KOUMASSI

 

64

647/22

Coll. KELI rep/KELI Komlan Sali Japonais

C/

Sieur GLOKPOR Ayi Magnus

 

65

658/22

AMAGLO Ablam, KPATOGBE Kwami et DANOU Yaovi

C/

Sieur GOVINA Agodja, DOUKPO Komi et Kodjovi

 

66

660/22

Heritiers de feu TOGBUI ASSIGNON EDOH rep/ASSIGNON Mawuli

C/

Coll. WOANYAKO rep/ Apédo Kokou

 

67

670/22

Sieur SOSSOU Koami et héritiers de feu AFANGBEDJI Yao

C/

Héritiers de HOMAWOO Latey

 

68

678/22

Sieur HONKOU Dogan Mawuenyegan

C/

Dame TCHINDE Avaba N’na

 

69

715/22

Succ de feue Cornelia Adjoa Cyka BOCCO épse SANTANNA rptée/ Godfrey SANTANNA

C/

ALI Magliwé, Coll ZOPO AVELETE, ZOPO Kossi Charles

 

70

719/22

Dame AGNIGBANYO Sotonyewo (Me TCHACOROM A.)

C/

AGNIGBANYO Komlan, ADZOVI Komlan (Me.KOUTOLBENA),

 

71

729/22

Sieur DJADJE Abdourhamane

C/

Sieur ALI Abdoul-Karim (Me. TCHAKOROM)

 

72

730/22

Coll. AMOU-GANA rptée /AMOU Agbozo

C/

Dame ABBEY Abélé

 

73

736/22

Sieur GBOGBOE Ama (Me KELEWANI)

C/

Sieur BOKOR Yao Amen

 

74

802/22

Dame APEATROH Bessi Fafali (Me NUBUKPO)

C/

Sieurs SALLAH Amavi, BOCCO Emile,

 

75

813/22

Coll. GOLO rep/ Kodzogan Kanla ANAGBLA Kokou

C/

MLAGANI  Komlan, MLAGANI Atsou, MLAGANI Etsè

 

76

844/22

Sieur Koami Nana KATOU & Dame DJOKE (SAR)

C/

Dame Marie APALOO

 

77

860/22

Sieur MOUMOUNI Idrissou

C/

Sieur GOMEZ Kouakou Nonovi

 

78

864/22

AGBEGNA Apoukessi, AGBEKLOU Edouard, AGBEKLOU Wotogbé, DAHOUADJI et autres

C/

AKOLI Komla, AKOLI Kodjo AKOLLY Ayao, AKOLI Komi

 

79

875/22

ABALO, ABLESSO,et autres

C/

Sté SCANTOGO MINES SA rep/son DG

 

80

881/22

Coll TEKPE DENOU rep/EZOUH Kokou (Me ABI Tchessa)

C/

Succ Geoffroy de SOUZA SILIADIN Akouvi

 

81

885/22

Sieur LEGBA Koku Enyo

C/

Sieur AGOUZE Kouma

 

82

889/22

Sieurs ATUTONU Denis et Kossi Boniface

C/

Sieur AGBEKO Kokou Daniel

 

83

910/22

Coll. ADZOGUIDI, rep/ ADZOGUIDI Trongbedji (Me EDORH K)

C/

DJIWA Soulé, rep/ BELEYI Roméo, BANKA Adjowa, rep/ BELEYI Roméo

 

84

914/22

Sieurs KAO Essowè et AKOHIN Dossouvi (Me TCHALIM)

C/

Sieur KPANAKE Wiyao

 

85

1015/22

Coll.  HOUMBOUNO DEFLY rep / AGBODEKA Komlan et autres (Me ABI)

C/

Coll. ATALAN, rep/ VIVOR Atsu, KAVEGUE Komi 

 

 

86

1031/22

Dame d’ALMEIDA Dédé et Me GNAZO Dominique

C/

Dame GANHOUME Laïssi epse SIVOMEY

 

 

87

1043/22

Nommés GAMADO Messan  et GAMADO Ben

C/

ADOMA Koudjo et SAVI Koffi rptant.  la coll. ADOMA

 

88

1046/22

AMOUSSOU Mitchikpé,  Komla A. Sidoté, rep/ KOUMI

C/

TONOU Essé Jean-Pierre, TONOU Esther, TONOU Dado

 

89

1104/22

ANNOR Akpévi Ami, rptant les htiers de feu ANNOR Yao (Me MENSAH ATTOH)

C/

KPEDZROKOU Komivi (Me DOVI G), KPADENOU DOGBO

 

90

1105/22

Sieur SENAGBE Ekpé (Me AMEGANKPOE)

C/

SEYIDA Dosseh Yawo, SEYIDA Amèvi, AZONKO Agloglo

 

91

1106/22

Dame AYEVA Loubatou (Me Julien KOKOU)

C /

Sieur AMOUZOU Folly

 

92

1111/22

Dame AKAKPOVI Akpènè 

C/

Sieur AGNEKETOM Madibozi

 

93

1127/22

Coll. KOUDEHA   AZIATO   PEKPE   AKPO rep/ AZIATO Kokouvi Hové (Me DOVI –AVOUYI)

C/

Sieurs SOTODJI Komla, BEDI Ayaovi, ZIKPI Abo

 

94

1130/22

Htiers de feu KWASI  ZANDZI Sakyi dit YEBOAH,  Sieur ELO Komi Basile (Me ALONYO Kodjo) 

C/

Sieurs NAMBOURI ASSOU Manou, TENGUE Koami, TENGUE Kossi, TENGUE Ama, ELO Komi et autres

 

 

 

 

AFFAIRES NOUVELLES

 

 

01

116/23

Sieur ETSE Djissawoko

C/

AMETO Komla et autre

 

02

119/23

Sieur AGBOVI Mississo

C/

Sieur KODZOGA Edoh

 

03

129/23

Dame AHLI Egbé

C/

Sieur KODJO Mensah Adoumodji

 

04

133/23

Sieur Emile Philipe AMEGEE

C/

Sieur AMEGEE Gérard Brubo

 

05

134/23

Dame AMEKOUVO Akouvi Elisabeth (Me APEVON)

C/

Sieur AMEGEE Gérard Bruno

 

06

149/23

Sieur LOUGOU Koami

C/

Coll. AKAFODA, rep/ BONI Yao Midadzé

 

07

154/23

Sieur TENGUE Kokou (Me AMEGANKPOE)

C/

MOGNON Koffi Sandago, AMEDOKO Kossivi, GBOGBO Kossi

 

08

172/23

Sieur KOAWOU Jérôme Emilien (Me KPADE)

C/

Coll. TSINKUI MLAGANI, rep/ KOKOU Koffi et MLAGANI Kossivi et autres

 

09

189/23

Coll. ATSOU-KPATI, rep/ ATSOU-KPATI Kossi et autres

C/

Sieur DOGBO Amouzou

 

10

201/23

GBOGBO Komla Messan et YANDA Ananivi (Me ATTOH M)

C/

Coll. ADUBU, rep/ HOR Kokou, Coll. AGADJI, rep/AGADJI Koffi Antoine et autres