RÔLE DE L’AUDIENCE DE LA MISE EN ÉTAT DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

RÔLE DE L’AUDIENCE DE LA MISE EN ÉTAT

DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

 

N° ORD RG AFFAIRES OBS
01 297/91 Sieur d’ALMEIDA Vignoé Amanga (Me AMEGAN)

C/

Sieur AMOUZOU-TCHEKE Emmanuel Toyo Kodjo et Sieurs BRUNO, LEON, MEDAR, TEVI

 
02 31/04 Dame HENEMI Hovamédé (Me ATTOH-M.)

C/

AFIDEGNON K. Amégnona

 
03 266/07 Sieur BADAGBOH Kodjo Awawa (Me ALONYO)

C/

GAYAKPA Yao rep/. APEDJAGBO Kossivi

AMEGA Fo-Koffi rep/. APEDJAGBOH Kossivi     (Me DOVI Ahlonko)

 
04 777/07 Edoh SATCHIVI et autres rep. Mme AGBAVI AKAKPOVI Amélé (Me EDORH Euloge)

C/

Mme Akoko AGBAVI rep/. par Tétêvi FUMEY (Me d’ALMEIDA)

 
05 106/09 Les nommés GU-KONU Mawunya Ruben, GU-KONU Kodjo et autres  (Mes AGONGO/ADIGBO/AFANGBEDJI)

C/

GU-KONU Afi Mathilde, GU-KONU Awussi,

GU-KONU Abra Enyonam (Me AMEGANKPOE)

 
06 924/09 Coll. KOUNI-HLAKOU rptée/ TCHAWO Komi (AMEGANKPOE)

C/

Sieur AYASSOU Kokou (Me ABI)

 
07 342/10 Sieur de SOUZA Komlan (Me MOUKE)

C/

Sieur Koffi KOUMESSI (Me AGONGO)

 
08 462/10

 

Sieur FOLLY Attoh Kossi (Me APEVON)

C/

Dame SOWOU Atsoupé (Me AMEGAN)

 
09 900/10 Sieur Léandre Yaovi GBENYEDJI rep. les héritiers de feu Kossi Atandji GBENYEDJI

(Me DEVOTSOU)

C/

Afiwa ADJAHI et autres (Me MOUKE)

 
10 1117/10 Dr TAY Komi (Me YOVO Sika)

C/

Sieur AZIAMADJI Anyamé (Me DEVOTSOU)

 

 
11 147/11 Sieur ABALO Orouma (Me TCHACOROM)

C/

Sieur SOUSSOUKPO Odah Koffi (Me MOUKE)

 
12 242/11 Sieurs BADA Afansinou et BADA yaovi (Me HONAKEY-AKAKPO)

C/

Sieurs HONSOGLO Koffi et HOUNSOGLO Atavi (Me AFANGBEDJI)

 
1 3 336/11 Sieur EHLI Koffi Joseph (Me EDORH-KOMAHE)

C/

Coll. FETO rep/. FETO Kokou

 
14 420/11 Sieurs DOGBE Kossi et LAWSON Laté (Me KAVEGE/ Me DUSSI)

C/

Dames KAGLAN Sowondé et ADEKLOVI Anani et le sieur ADEKLOVI Kossi (Me KATAKITI Afoh)

 
15 430/11 Les nommés ATTIPOE César et autres (Me Sika YOVO)

C/

Maître TCHASSONA Traoré (SCP AGBOYIBO/ Me AMAZOHOUN)

 
16 833/11 Sieurs GAGLO Yaovi Daniel, GAGLO Kokouvi et autre (Me MOREIRA)

C/

La famille Yaovi ANKA ALLADO rptée/. ALLADO Xavier (Me ALONYO)

 
17 914/11 Coll. AZIAMBLE rep/.AZIA

MBLE Kadey (Me AMOUZOU)

C/

Madame MIDOWONOU Trompéali (Me AMEGANKPOE)

 
18 300/12 Sieur ETSE Touri (Me AGBAHE)

C/

Sieur AMETOWOU-EDEE  Martin (Me AMEGAN Claude)

 
19 408/12 La Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie (B.T.C.I.)  reptée/. son DG (SCP DOGBEAVOU)

Interv. Volont. : B.I.A-TOGO (SCP DOGBEAVOU)

Intervenant volontaire ; Etat Togolais (SCP AQUEREBURU)

C/

La Société Industrielle du Coton (SICOT) reptée/. son DG (Me DOE-BRUCE)

 
20 607/12 Sieurs HASSAM Alassane et DOVI Têko (Me AMOUZOU)

C/

Sieur AMEGNONA Kokouvi (Me YODO)

 
21 1223/12 Sieur ATSOU Yao Gilbert

C/

Sieur KASSEGNE Ikatcho Yao représentant de la coll. APEDO-KASSEGNE de Doufio

 
22 1471/12 Les nommés ALEKE Kossi, ALEKE Messan, ALEKE Essi et autres (SCP DOGBEAVOU)

C/

Les nommés ADEGNON Yawo, ALEKE Mawulé et autres (Me ALONYO)

 
23 240/13 Sieur TOUDJI afayomé (Me AGBAHE)

C/

Togbui YAwovi DEGBETOUDJI IV (Me KAVEGE)

 
24 531/13 Sieurs ALASSE Viome et ALASSE Komlan (Me KODJOVI-NUMADO)

Int. Vol : Dame LOGOSSOU Adjoa (Me LATEVI)

C/

Sieur AGOUDA Kodjo, héritier de fue ALASSE Adjidahoin (HOUNAKE-AKAKPO)

 
25 691/13 LIEBL Gerson Kodjo (Me AJAVON)

LIEBL Ayaovi Jean

C/

Dame LIEBL Ayawoavi Edith

LIEBL Dovi Rodolphe Dodo (Me TCHALIM )

 
26 034/14

 

Sieur AMELAFOR Yao Osséyi rpté/. sieur TCHALAZA Dilédama

C/

Sieur BELLO Rafiou Tachevon

 
27 193/14 KEKEH Félicité Abidon

C/

Coll. AGBOLI reptée/. AKPATSA Kokou (Me AMEGANKPOE)

 
28 526/14 Coll. AKADO rptée/. AKADO Komivi (Me DOSSEY)

C/

Dame AMEDJOAME Yawa et AMEDJOAME Kokou

 
29  537/14 Sieur AMAVI Dosseh Akpan (Me DOVI G.)

C/

Dame Hoinsi DJROAMEVI (Me YODO)

 
30 543/14 Sieur GBONFU Akakpossa Essè (Me DZOKA)

C/

Sieur GBONFU Midéko James

Sieur GBONFU Dovi Komi (Me MOUKE)

 
31 594/14 Sieur  LABA Koffi Honoré et autre (Me MOUKE)

C/

Sieur LABA Kodjo, LABA Ena et autres (Me LATEVI)

 
32 612/14 Sieur SEMEHA Kokou, SEMEHA N’koadji et autres (Me ADIGBO)

C/

Sieur SESHIE Kodjo Wobuibé

 
33 653/14 LIEBL Gerson Kodjo (Me AJAVON)

C/

Dame LIEBL Ayawoavi Edith

(Me TCHALIM)

 
34 950/14 Sté C.E.E.T  S.A (Me TCHALIM)

C/

Sté TOGO-FOOD   S.A (Me LARE Damitart)

 
35 988/14 Sieur NODZRO Eklou et NODZRO Agbessi (Me ADIGBO)

C/

Sieur FIEBOR Kokou (Me AOUISSA-ADJAHO)

 
36 1007/14 Sieur AMEKOU DEGBLE Komi

C/

Dame AKAKPO Akou (Me AHYEH Nii)

 
37 1014/14 Sieur AGOMON Komlan (VICTAGO) (Me LARE Damitart)

C/

Dame AMADOU Hamoudatou et Ets HAMOUDA et fils

 
38 1044/14 AZIANGUE Aziavodou Efia (Me DANDAKOU)

C/

Dame TETE-BENISSAN Atsufoé née SOGADJI (Me ATTOH-MENSAH)

 
39 1072/14 Les nommés : AHIAWONOU Amouzou Gérard et autres (Me KELEWOUANI/ AGBOGAN)

C/

Coll. TATE AKPONI reptée/. TATE AKPONI

 
40 1104/14 Dame AMENOU Amélé et 01 autre (Me HOUNNAKE O.)

C/

Dame AFANZUGBE Filo (Me GBELEOU)

 
41 1187/14 Sieur AGBEZOUKE Komi Willi (Me GBEGNRAN)

C/

1. Succ. de Feu DOSSOU K. Niomi rptée/. Améyo Dédé DOSSOU née AKAKPO

2. Sieur DRAFOE Kouassi Jean (Me TCHEKPI)

 
42 1265/14 Sieur AMEGNONA Kokouvi (Me YODO)

C/

Sieur AMOUZOU Kangni  Agossou

 
43 1284/14 AGBODAN Tetey Mavor (Me KOMBATE)

C/

Héritiers de feu HALLO rep/. HALLO Akakpo Kokou et 2 autres

 
44 1327/14 Sieur TENGUE Koami (Me WILSON)

C/

Sieur AHAMA Donouali Yawogan (Me da SILVEIRA)

 
45 1330/14 Sieur DAKETSE Eliezer et héritiers de Feu DAKETSE Edem repté/. DAKETSE Dzidula (Me ADIGBO)

C/

Sieur ALAGLO Mensah et 03 autres (Me DEGLI)

 

 

46 1351/14 Dame ABOTSI Dassi reptée/. sieur ABOTSI Yao (Me YODO)

C/

La famille ABOLO, reptée/. ABOLO Henri et autres

 
47 1356/14 Dame WOAMI KONOU Afi Dopé

WOAMI Kodjo (Me TCHEKPI)

C/

Dame SAH Akuélé Christine (Me MOREIRA) et autres

Conservateur de la Propriété Foncière (Me TCHALIM)

 
48 1417/14 Dame SONA Abra

C/

Dame TAKOUDA Halo

 
49 1452/14 DETOGNON Makponfa (Me HOUNNAKE O.)

Inter. Volont. : AZI Komlanvi Massé (Me AGONGO)

C/

GAVON Elisée (Me LATEVI)

 
50 1534/14 Sieur SENYO Kodzo-Kuma (Me AMEGAN)

C/

Sieur EKLOU Afolè Ayawo (Me EDORH E.)

 

 
51 1591/14 Coll. KOSSIGAN reptée/. KOSSIGAN Mihesso (Me TCHALIM)

C/

Dame BAGNIOU Pyalo

Sieur DJITEMA Tagba Albert

 
52 1597/14 Sieur Danklu ADANTOR et 03 autres

C/

Dame AYASSOR Ashera (Me MOUKE)

 
53 01/15 Sieur AZIATI-SEWONOU Alomesso

C/

Dame AFANGNIHOUN Afi Constance (da SYLVEIRA)

 
54 015/15 Nommés KOUTAN-DJILAN Koudoli et plusieurs autres (Me ADENKA)

C/

Sieur KOUTAN-DJILAN Avédji Georges

 

 
55 018/15 Sieur MENSAH Mélélé (Me AMEKOUDI)

C/

Htiers de feu WODOME reptés/. SODATONOU Biova (Me YODO)

 
56 032/15 Sieur AGBOKOU Koffi (Me AFANGBEDJI)

C/

Maître YWASSA Diyanama (Me SAMBIANI)

 
57 041/15 Sieur SODOGA Ayao (Me ABI)

C/

Sieur Okambawa Coffi Marcel (Me DANDAKOU)

 
58 048/15 Sieur AFANSSINOU Komlan (Me ABI)

C/

Dame AFANSSINOU Tchotchovi et Dame AFANSSINOU Gnatiolopoé (Me WILSON Adjété)

 
59 068/15 Succ. VOSSAN KONKA reptée/. VOSSAN KONKA Kokou (Me KOMLAN B.)

C/

Dame DOMBELI Sotowa (Me AKPOSSOGNA)

 
60 069/15 Sieur ADJETEY Viagbo Thierry (Me AGBAHE)

C/

Sieur NYAVOR Kossivi (Me KODJO Koffi)

 
61 095/15 Sieur NEKERE Nawele (Me KASSAH-TRAORE)

C/

Sieur AMUH Kokou (Me EDORH K.)

 
62 096/15 Sieur ALOGNON Sodalo

C/

Sieur KPOMASSI Tété

 
63 098/15 Sieur KOUDOZIAN Kokou Frédéric

C/

Epouse AYAVI-GUEDEHOUSSOU Seynam et Adzoa (Me AGBEKPONOU)

 
64 099/15 Sieur AGBODEKA Kokou et 03 autres (Me AGNINA)

C/

Sieur ADAM Sphanu (Me ADIGBO)

 
65 103/15 Sieur TETE AGBODAN et autres (Me LARE Paul)

C/

Htiers SOWOU Ahodeto reptés/. SOWOU Agbémé (Me AGBAHE D.)

 
66 118/15 Sieur GBAFA Yao

C/

Dame AZIADJO Maman et 03 autres (Me EDORH- K.)

 
67 119/15 Sieur GBAFA Yao

C/

Dame AZIADJO Maman et 03 autres (Me EDORH- K.)

 
68 129/15 Dame AFANKPENOUDJI Mélevi (Me DANDAKOU)

C/

Sieur EDEH Kossi (Me da SILVEIRA)

 
69 131/15 Coll. KOSSI-AGBAVI reptée/. dame APELETE Afi (Me KELOUWANI ; Me ALOGNON)

C/

Inter. Vol : Maître Mawuvi A. MOUKE (Me AMEGAN)

Sieur MIDEDJI Kokouvi et 04 autres

 
70 132/15 Coll. ATCHEM-ZOMADZE-DOME reptée/. sieur KWAMI Rocco Messan (Me DUSI)

C/

Sieur SOKLOU Ogoufa  et autres

Les Coll. FON et  AGBODJI  (Me TCHEKPI)

 
71 141/15 Sieur ORJI Georges

C/

Sieur ALATE Ablam (Me DOSSEY)

 
72 143/15 Dame AGBODJELOU Akossiwa (Me AGBAHE)

C/

Sieur KAKE Kodjovi Dossevi

 
73 146/15 Sieur AGBANAVO Yao Etchri (Me AOUISSA-ADJAHO)

C/

Sieur TOMIO AKAKPO Kodegou et 02 autres

 
74 449/15 Sieur HOFFER Amédomé Michel (SCP DOGBEAVOU)

C/

Sieur DAZOUHOIN Dewouna

Maître SAMON Christian

 
75 551/15 Coll. ADABLA reptée/. les sieurs TOGLAN Yawovi, GATO Kokouvi et Mme AWOUDJA Agbogan Sonewoé (Me AFANGNIVO LOTSI)

C/

GBENYO Kokou Razak (Me BISSARI)

 
76 704/15 Coll. ATIKU rep/. Sieurs DOUSSI Komlan Ségnon et AGBETIKO Kodjo (Me DOVI G.)

C/

Coll. MEGBAYOWO rep/. EDOUA Komi (Me AKPOSSOGNA)

 
77 712/15 Sieur Adesso SOSSA (Me AMEGANKPOE)

C/

Sieur KPOGAN Yao rep/. KPOGAN Yaovi

 
78 731/15 Sieur SALIFOU Nouridine

C/

Sieur ADJAHLI Ricardo repté/. le sieur ADJAHLI Koffi

 

 

79 761/15 Coll. SOUGBO rptée/. BOJRENOU Messanvi et autres (Me AMEGAN)

C/

Coll. DJOKUI rptée/. FOLLY Adanlessossi et autres (Me WILSON Adjété)

 
80 820/15 Coll. EKON-ADAKU rep/. TOGBEVI Koami (Me MOUKE)

C/

Coll. SIKPIHN rep/. ALLAGLO Sémékonawo (Me TOBLE)

Coll. HOUZIN Tsamele rep/. HOUZIN Afanténoukpo

 

 
81 976/15 Coll. AGBOTROU rptée/.AGBOTROU Kossi

C/

Succ. AGBO Kodjo reptée/. EFIO Koffi

 
82 1060/15 SEDEGBE FOLI-BEBE XV (Me DOSSEY)

C/

Sieur AMINOU Ayayi (Me AMEKOUDJI)

 
83 1065/15 Sté AGROBOSS INTERNATIONAL S.A (Me SOEDJEDE)

C/

CORIS-BANK Togo S.A (Me DOSSEY)

DIAMOND BANK S.A (SCP DOGBEAVOU)

Dame DOSSOUMI Améyo Fekpawoe (Me TOBLE)

 
84 1079/15 Dame DEGNON Ami et autres (Me TOBLE)

C/

Dame AHIAGBAH Dadjemkor (Me LARE T.)

 
85 1104/15 Sieur ABALO Loumon (Me ALOGNON F.)

C/

Dame LANDJEKPO Afi née DZANI (Me AGNINA)

 
86 1141/15 Sieur AMEDEGNATO Coco et autres (Me d’ALMEIDA)

C/

Dame AMEDEGNATO Lynda Thérèse (Me LAWSON-LATEVE)

Sieur AMEDEGNATO Philippe

 
87 1157/15 Sieur LINO Simon et 02 autres (Me HOUNAKE-A)

C/

Sieur DEKOUGBONTO Mawuli

 
88 1166/15 Sté INTERNATIONAL FERTILIZER GROUP (I F G) (Me TCHALIM)

C/

Sté FENNER-DUNLOP SARL (SCP DOGBEAVOU)

 
89 1182/15 Sieur NABOUREMA Baldet Bemba (Me EDORH-K)

C/

Coll. HALOO reptée/.DENYO Kofi Alesi et 02 autres (Me DEGLI)

 
90 1212/15 Dame TCHAKOUNTE A. Sobissi (Me DOVI G.)

C/

Dame AKAKPO K. Nyonufia (KODJOVI-NUMADO)

 
91 1280/15 Dame DOVI AYIVON Akouvi (Me DANDAKOU)

C/

La SARL GALERIE CONFORTIUM (Me DJOMATIN)

 
92 1284/15 Sieur ANAGO Sessi et autres

C/

Sieurs ANAGO Koami et ANAGO yao

 

 
93 1293/15 Sieur ADJOGAN Toudéba (Me MOUKE)

Int. Vol. Coll. ADJOGAN

C/

Sieur DOLAGBENOU Djodjino (Me AMOUZOU)

 
94 1426/15 Nommés DZIKPO Essé et 02 autres

C/

Sieur AGOUGNO Amemakpé Tétévi (Me SOWOU)

 
95 1428/15

 

Nommés LAVOE Dzodzina et autres (Me MOUKE)

C/

Sieur DOSSOU Simon et autre (Me SAMBIANI)

 
96 1434/15 Nommés YOVOGAN Kokou Gaston et autre (Me HOUNAKEY-AKAKPO ; Me KELOUWANI)

C/

Sieur KOUPOGBE Manèkpo Michel et 02 autres (Me  LOTSI)

 
97 1450/15 Sieur AFOLA Kokuvi rptant dame AFOLA Ufualé Christine (Me HILLAH)

C/

Htiers AVOUNYITO reptés/ AZALEKO Mensah (Me TCHAKOCOM)

 
98 1470/15 Coll. MITO rptée/. AMOUSSOU Degbe Komlan (Me SAMBIANI)

C/

Sieur AMEYI Komla Kuma

 
99 1474/15 Sieur DEDJAN Kodjo

C/

Sieur AKAKPO Adjikpè et autres (Me MOUKE)

 
100

 

1491/15 Coll. SEVON reptée/ SEVON Akuabavi (Me ADIGBO)

C/

Coll. AMEWOU reptée/ AMEWOU Nogné (Me MOUKE)

 
101 1505/15 Sieur DEBABA Bamadeyen et 03 autres (Me N’DJELLE)

C/

Sieur LEVENSON Kwamina Folly Biova rpté/. Sieur DZREKE Kwami

 
102 1521/15

 

Sieur BADAGBON Djigbodi

C/

Héritiers Ikpindi GBATI rptés/. GBATI Monfaye (Me HOUNNAKE-O.)

 
103 1537/15 Sieur WEROU Badoubadabé

Héritiers DEWU Agbotrou (Me AGBAHE)

C/

Sieur BALMAGO Larba

 
104 1547/15 Sieur ATCHOLI Kokou Essosimna

C/

Sté HUAWEI TECHNOLOGIES Togo S.A (Me DZOKA)

 

 
105 1561/15 Sieur BALLO Kossi (Me ATISSO)

C/

Sieurs DOVI Anoumou et 02 autres (AGONGO)

 
106 1569/15 Sté OMA (Me JOHN-KOKOU)

C/

Sté Guardian Global Resources Togo SARL

 
107 1571/15 Dame AKOLLY Djatougbé (Me AJAVON)

C/

La B.S.I.C Togo

 
108 1579/15 Sieur KATABA Ali Sébastien (Me BATAKA)

C/

Sieur KATABA Ali Djéna et autres (Me GBELEOU)

 
109 1581/15 Nommé TETE Mawussi rpté/. GBEDZE Kossi et autres

C/

Héritiers AGUNYO rptés/.  AGUNYO Apéti (Me AGBOGAN)

 
110 1589/15 Héritiers EHI Aminaka rptés/.  par EHI Aminaka Kokouvi (Me SOWOU)

C/

Sieur BARAKOU Victor

 
111 1621/15 Sieur Minza Passoubon

C/

Dame TCHANGAI Passimzouwé

 
112 1667/15 Sieur SEDDOH Kokou Essianyo (Me DOE-BRUCE)

C/

Dame AKPOTSUI Kekeli Adzo rptée/. AKPOTSUI Kokou Adanou E.

 
 113 1692/15 Dame AKOLLY Djatougbé (Me AJAVON)

C/

B.S.I.C-TOGO

 

 

114 1710/15 Nommés ADETOU Koami et autres (Me AJAVON)

C/

Sieur AMEDEDJISSO Anani

 
115 008/16 Nommés AGBETRA Souphaou et 26 autres (Me ATTOH- MENSAH et Me ADIGBO)

C/

Coll. SOSOO rep/ KPEGLA. Kafui (Me DANDAKU, Me DJAFALO, Me MOUKE)

 
116 067/16 Nommés TESSOU ADEGNO Komlan

 

Intervenant volontaire : ADENYO Eklu

C/

Sieur TESSOU-ADEGNO Kossi (Me ATTOH-M)

 
 117  104/16 Dame MILEHOHO Essi Epse AGBO

C/

Sieur MILEHOHO Atsou et 02 autres (Me DZOKA)

 

 
118  138/16 Sieur GABA Folly Ziguidi (Me YODO/Me YOVO Sika)

C/

Sieur NITCHE Mourtala

 
 119 145/16 Sieur LEBLOND Raymond (Me KOM LAN A.)

C/

Sieur ADJAHO Russel Luc (Me MOUKE)

 
 120  172/16 Sieur AKAKPO Komi et autre rptés/. AKPAKA Kodjo Apélété

C/

Coll. ODOE-ILEMA rptée/. DJOBO Kossi et autres (Me KOMLAN B.)

 
121  297/16 Nommés BURLURAUX Habiba et autre (Me ATTOH-M.)

C/

Dame KPEGLA Ayaovi Kafui (Me AMAZOHOUN)

 
  122 301/16  Sieur AGUIDI Kodjo et 02 autres (Me AGBAHE)

C/

Sieur GATSE Logossou et 02 autres (Me AFANGBEDJI)

 
123  304/16 Dame BANIGANTI NINSAO Afi T’na (Me KPANDE-ADJARE

C/

ADAGBI Koulewossi Awu (Me DEVOTSOU)

 
124  330/16 Coll. AKLA rptée/. Gale Kouenyehian, GBEDIVLO Assou, GBEDIVLO Koudjo, TAGA

C/

Sieur DAKU Kodjo (Me ABI Tchessa)

 
 125 333/16 Sieur GBELEWOO Kossi (Me AGBAHE Koffi)

C/

ADJELI ADjoa et autres

 
126 334/16 Coll. SODJI rptée/. SODJI Mawulawoè et autres (Me AGBAHE D.)

C/

Dame AGBOGBODO Ablawa rptée/. FAYOSSEY AGBOGBODO Kodjo (Me MOUKE)

 
127 487/16 Sieur AFANGBEDJI Djimetri (Me HILLAH)

C/

Coll. ALLAH rep/. son mandataire Ayawo Jean-Marie

 
128 521/16 Dame BOYOR Akoua

C/

Coll. ALITCHINRI rep/. KOUTSONA Koffi (Me KODJO)

 
129 553/16 Nommés SEKAYA Kossi et Afitoukui (Me ADIGBO)

C/

Sieur ATALEY koffi Agbéko (ME LATEVI)

 

 
130  563/16 Sieur DOTSE Messan (Me AGONGO)

C/

AFONAGNI  Kokou

 
131  627/16 Sieur INOUSSA Adégoké (Me KODJO)

C/

Sieur AMOUZOU Séwadé

 
 132 662/15 Nommés GAMAYIZOME Kokou et 03 autres (Me SANVEE)

C/

Sieur GAMAYIZOME Koffi

 
 133 676/16 Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce du Togo (BSIC-TOGO)

(Me KODJO)

C/

Sieur TAFFA Mourane (SCP AQUEREBURU)

 
134 684/16 Nommés Kobla alias Ebiba AWAGAH et Kofi Te AWAGAH

C/

Nommés Christophe AWAGAH, Kingslay Rovory AWAGAH

 
135

 

726/16 Sieur ALASSANI Nadjimou (Me TCHACOROM)

C/

La société TABATI SARL-U rptée/. Son gérant AYIGAH Koffi (Me MOUKE)

 
136 744/16 Coll. ZEGUE reptée/. EDOH Koffi (Me DZOKA)

C/

Coll.  DANHOUI reptée/. Dame DANHOUI Vodoussi (Me DEVOTSOU)

 
137 752/16 Sieur TOSSOU Gbénoudé (Me ADIGBO)

C/

Togbé MITAN SOWADAN AZANOU (Me LATEVI)

AGBEDOR Edoh

AGBEDOR Adjéwodo

 
138 753/16 Dame ETOU Akpénè (Me ALOGNON)

C/

Sieur AFANOU Têko Mawouli

 
139 756/16 Sieur ZANUTEY Kokou (Me BENI-LOCCO)

C/

Dame TOGBE DEDIHOUN Amélé Rose et 02 autres (Me AKPOSSOGNA)

 
140 757/16 Dame ADANDOHOUE Sossi et 02 autres (Me BENI-LOCCO)

C/

Sieur ADANDOHOUE Attissovi et 02 autres

 
141 758/16 Dame ADIGO, Sieur ATTIVI Ekoué et ATTIVI Adodo (Me MOUKE)

C/

Sieur PLAKOO-VIGNON Kodjo Kpakpo Victor et 03 autres

 
142 759/16 Sieur AKAKPO Koumondji (Me AFANGNIVO)

C/

Succ. de feue ATCHRIMI Akoua rep/. sieur HEGBE Komi (Me DEGLI)

 
143 783/16 Sieur AGBOTAME Peter et autre (Me AGBAHE)

C/

Sieur ATTIVI Ekué et 02 autres (Me MOUKE)

 
144 786/16 Sieur SENYAGLO Nicolas (Me SOWOU)

C/

Sieur APEDO Komi Nyonato (Me AGNINA)

 
145 788/16 Sieur AZIAKONOU Bidi Fogan et AZIAKONOU Bidi Benjamin

C/

Htiers de feu ADJOVI SEDDOH, rep/. SEDDOH Kokou Georges

 
146 803/16 Dame BAYAMNA Sima (Me N’DJELLE)

C/

Sieur ADOYI Esso-Wavana

 
147 822/16 Sieurs ATILA Yao et ATILA Mawuko (Me SODJI)

C/

Htiers de feu AHIAMBLE Kokouvi rptés/ AHIAMBLE Kossi et autre (Me KELOUWANI)

 
148 823/16 Coll. AHADJI-DRAH, rep/. Sieur AHIAKPOR Komla et autre

C/

Sieur AGBANLETI Yao et autre

 
149 829/16 Sieur DOKODJO Komi

C/

Coll. SILIVI rptée/. SILIVI Yao et NAYO Odoh (d’ALMEIDA)

 
150 916/16 Dame KPONVI Adjo

C/

Sieur AFOUTOU Koffi (Me AKPOSSOGNA)

 
151 918/16 Dame GAMATOU Aloègnihoun  (Me MOUKE)

C/

Coll. HOUNZOUKE rptée/ HOUNZOUKE Akovi

 
152 919/16 VOSSAH Yaovi

C/

Succ. VOSSAH Akakpovi rep/. Me POUWI Léoudè-Eglou Kossi

 
153 922/16 Coll. AWOUDZA rptée/. AWOUDZA Kokou et autre (Me KAMANPENE)

C/

Sieur ATANDJI Ala

 
154 924/16 Sieur KALEY N’tanache Xavier (Me KAMANPENE)

C/

La coll. AGBAGNON rptée/. AGBAGNON Kodjo

La coll. AGBEVE ANAGO rptée/. AGBEVE Koami

 

 
155 927/16 Sieur APEDO Yao (Me HOUNAKEY)

C/

Dame APEDO Dovi Adjo

 
156 944/16 Sieur DOUTI Djabiou (Me ADIGBO)

C/

Sieur HOUNKOU Dounkou

Sieur AWLEVU Kuma Prosper

 
157 946/16 Sieur ADJETE Viagbo (Me AGBAHE)

C/

Dame AMEGANVI Kayi

 
158 951/16 Sieur SESSOU Comlan (YOVO Sika)

C/

Sieur AGBENDA Amana et 02 autres

 
159 956/16 Sieur ADZAFUI Yao (Me ZOTCHI)

C/

Sieur AMEDEDJI Kodzo

 
160 962/16 Htiers de feu Komlan Kwassi SEGO (Me AMEGAN)

C/

Sieurs  SAKPONOU Komla (Me AMOUZOU), AMEKOUDJI Goudjor, TRONOU Kossi, OTIE Réné

 
161 965/16 Htiers de feu KPOTO Agouzé reptés /AGOUZE Atsou

Htiers de feu KPOTO Awlougno  reptés /KPOTO Kossi

Htiers de feu KPOTO Anfoen reptés / KPOTO Akouvi

C/

Htiers de feu NYAMADOR Tsègan reptés/ NYALADOR Etsa

 
162 974/16 Sieur Togbi Innocent Yaotsè SEMEKONAWO III

C/

Les nommés ADJETE Koffi Agbenyo et DAKU Adjovi Anoukouaré

 
163 991/16 Sieur SESSI Akakpo (Me GBELEOU)

C/

Sieur KONON K. Benjamin

Dame HOGAN Akoua Christine

 
164 1029/16 Nommés LADE Sylvana, AYIVON Kokou Egbon et DOTSE Kodjo Vignon (SCP DOGBEAVOU)

C/

La coll.  AYIVON Ekpo rptée/ AYIVON Kokou et AYIVON Kougblenou

 
165 1036/16 Sieur PANOU John (Me SANVEE)

C/

Me MOTI-ADZIMAH  Kpédénua K. Adzowa

 
166 1052/16 Dame NABILIWA Massalo et SOWADAN Thomas (Me AGBOGAN)

C/
Sieur AGBOMADJI Kossi (Me AKPOSSOGNA)

 
167 1057/16 Htiers de feu AGBOTROU Mawouvi rep./ KOUDITE GBOOVI Anani et AGBOTROU Afi (Me BISSARI)

C/

Nommés AGBOTROU Mensan et KEBALO-MIZUI Banou (Me ADIGBO)

 

 
168 1088/16 Sieurs KLOUTSE Antoine et KLOUTSE Anumu (Me KAVEGE)

C/

Sieurs BOUAME Koffi, WILSON Sewa (Me N’DJELLE), BOUAME Afanwoubo (Me MOUKE), NEGLOKPE Elisabeth, NEGLOKPE Kokoli (Zeus AJAVON)

 
169 1115/16 Nommés KLUYOVO Toby, KLUYOVO LOSSE, KLUYOVO Komi, KLUYOVO Kokou Messan, la Coll. DAKOE rep/. KOUMONDJI Koffi (Me AKPOSSOGNA)

C/

Coll. GUEDE rep./ EKLOU Mawuvi

 
170 1121/16 Sieur DJIWONOU Kossi (Me TCHACOROM)

C/

Dame KOUDIGBON Abla (Me SAMBIANI)

 
171 1122/16 Sieurs AGBAVON Raphaël et autres

C/

Htiers de feu QUENUM Victorin  (Me SAMBIANI)

 
172 1151/16 Htiers de feu KANGOULINE Abdou rep./ sieur KANGOULINE Issaka

C /

Sieur ZANNOUBO Sêdonoudé

Me KODJO Georges

 
173 1159/16 Dame AMADOS A. Akouavi

C/

Sté NIOTO rep./ D.G

BIA Togo rep./ DG

 
174 1161/16 Dame KARAMOKO Konaté

C/

Sieur DJABAKATIE Baba

 
175 1167/16 Sieur AMOUZOU Kpoti Messan (Me ADIGBO)

C/

Sieur N’KUTSIA Komi

 
176 1175/16 Sieur MISSIAMEY Sassou (Me AGBAHE)

C/

Sieur KPAKA Agbékogni, KPLAKA Yaovi (Me EKON)

 
177 1189/16 Htiers de feu ATIGAN rptés/. Sieurs ATIGAN Kouma, ATIGAN Zaté

C/

Sieurs AMETEPE Koffi, DEGBOEVI Bobo

 
178 1196/16 Dame LAWSON Ayabavi (Me AGBAHE)

C/

Sieur AYIVI Démagnan (Me MOUKE)

 
179 1201/16 Nommés HODO Adjovi et HODO Afi Isabelle (Me ADIGBO)

C/

Nommés HODO Edoh, HODO Odile, HODO Akoko, HODO Zita, HODO Koffi, HODO Prisca rptés/. AKLOBESSI Edoh

 
180 1209/16 Sieur PARBEY Okanté (Me AMEGAN)

C/

Sieurs AMEDEE Afangninou AHOUANDJINOU Doris

 
181 1218/16 Coll. AKUIGBO (Me DOSSEY)

C/

Sieur OURO-AGORO

 
182 1221/16 Sieurs AZIADEKEY rep/KOUTONOU Yao, KAGLAN Dioli AHONDO Atsou

C/

Sieur LAMADOKOU Samuel (Me AKPOSSOGNA)

 
183 1222/16 Sieurs GANYO Degboevi

C/

Sieur AGODE Koffi

Sieur GOMADO Fouama

 
184 1223/16 Sieur AGBOVI Kadzo

C/

Sieurs AGBOVI Dovi, WEMENE Komi, ATIKPALA Koudjo, TOGLA Kodjo (Me AKPOSSOGNA)

 
185 1246/16 Dame OKAI  Gladys (Me d’ALMEIDA K.)

C/

Succession APEKE rptée/. APEKE Emmanuel

 
186 1257/16 OGAR-ASSURANCES (Me BENI-LOCCCO)

C/

Sieur DISSEH Agbégnigan

 
187 1265/16 Nommés FIASSE Mississo, FIASSE Fofonè, FIASSE Atavi, FIASSE Essenam, FIASSE Tukui

C/

Sieur FIASSE Yamka, FIASSE Petit, FIASSE Améyo, FIASSE Koami (Me AGBAHE D.)

 
188 1266/16 Sieur EKOUE Victor

C/

Sieur KPODONOU Yaovi Thomas (Me AGNINA Yacoubou)

 
189 1291/16 Dame LORGAN Adjélé rptée/. Sieur WONAME Komla (Me WILSON-ADJETE)

C/

Sieur DOVI Yaogan Dallali, Sieur DEFOR Kossivi, Dame DEFOR Adelassi

 
190 1297/16 Nommés ATANDJI AZONLI Koami, ATANDJI AZONLI Kodzo, ATANDJI AZONLI MAwuena et autres

C/

Nommés ATANDJI AZONLI Woussa, ATANDJI AZONLI Martina, ATANDJI AZONLI Aridjatou, ATANDJI Azonli Josephine

 
191 1299/16 Nommés BANIBA Kodjo, BANIBA Anoumou, Htiers de feu BANIBA Kokou et ZATE Kodjo (Me AGNINA)

C/

Coll. DOGLI rptée/. AYITE Kodjo (Me TCHALIM)

 

 
192 1306/16 Dame ATANDJI Sidémeho, Mlle ATANDJI AKOSSIWA, Sieur ATANDJI Yao

C/

Nommés Dame ATANDJI Ahoefa, Dame ATANDJI Dometo, Sieur ATANDJI Kodjo, Sieur ATANDJI Koffi et autres

 
193 1337/16 Sieur HOMAWOO Komi (Me NUBUKPO)

C/

Coll. KAGLAN rptée/. KAGLAN Kélédome et KAGLAN Afandina (Me AMOUZOU)

 

 
194 1338/16 Sieur BALAKA Louis (Me BISSARI)

C/

Coll. GOUDJOU rptée/. Sieur KINI komlan (Me KPANDE-ADZARE)

 
195 1344/16 Sieur EGBLA Etsè Pierre (Me AMEKOUDI)

C/

Sieur DOUGNA Atchou (Me EDORH Euloge)

 
196 1434/16 Htiers de feu Moïse A. OLYMPIO rptés/. Octaviana Dorian Afiwoa OLYMPIO et autres (Me Paul LARE)

C/

Me Mawuvi A. MOUKE (Me ATTIVI)

 
197 1515/16 Sieur GOMADO Mawoussi

C/

ABONI kokou Souka

GNANDI Gbandi(Me TCHASSANTE),

Sieur KONDO Kokou

 
198 1521/16 Sieur Delali Komi SOUKOU et autres

C/

Mawussi SOUKOU et autres (SCP Martial AKAKPO)

 
199 1533/16 Dame MADAGLAN Akouvi et autres (Me LARE TOKOU)

C/

Coll. AGBOKOU AZANMELAN et autres

 

 
200 1535/16 Sieur AGBETROBOU Gilles et 02 autres (Me EDORH-KOMAHE)

C/

Coll. MATHEY MAMA rptée/. MATHEY Kokouvi

 
201 1537/16 Sieur FAMBE Kwami

C/

Sieur LOUMON Messan

 
202 1544/16 Dame SOSSA Mêyêvi Louise (Me MOUKE)

C/

Sieur DJOBO Bassirou (Me SOWOU)

 
203 1545/16 Sieur TCHABODEY Ouro Agoro (Me AFANGBEDJI)

C/

Sieur SINGH SANTAY Vijay

 
204 1562/16 Coll. KESSE rptée/. Le sieur KESSE Yawo Thomas et 01 autre (Me HOUNAKEY-AKAKPO)

C/

Sieur DEHO Papagan

 
205 1568/16 Sieur HADJA Agbéko et 01 autre (Me TCHALIM)

C/

La Succ. de feu AKI Komivi rptée/. AKI Akouto et autres (Me AKOSSOGNA)

 
206 1569/16 Sieur NEGLOKPE Akouété et autre

C/

Coll. AMOU-GANA rptée/. AMOU Amévi Kouassi (Me AGNINA)

 
207 1580/16 Sieur GOUGOU Kokou (Me ADIGBO)

C/

Dame SEPENOU Afiwa et 02 autres

 
208 1650/16 Sieurs ATIKPO Dowou, ATIKPO Tata (Me AGNINA)

C/

Sieur ATIKPO Koffi Attisso, Htiers de feu SOVADI

 

 
209 1663/16 Sieur DOTSE Mensanh

C/

Sieur KOTCHIKPA Yawo

 
210 1707/16 Sieur HANI Assiatou (Me N’DJELLE)

C/

Htiers de feu HANI Ayakou T. (Me KPANDE-ADJARE)

 
211 1729/16 Dame VIGNON Akossiwa (Edoh AGBAHEY)

C/

Dame DOSSOU Kossiwa Enyonam (ALONYO J.)

 

 
212 1750/16 Htiers de feu EKPE Apedo rptés. / Sieur EKPE Kossi Silata et autre

C/

Sieurs BASSALEY Olivier et GBEBLEWOU Sêvih

 

 
213 1754/16 Sieurs Koami SCHILOME et Djantassi SCHILOME (Me A. KOMLAN)

C/

Succ. KONOU-GAVI rptée./ Dame Akossiwa Lucky KONOU-GAVI et Sieur KOFFI AHIANKOU

 

 
214 1765/16 Sieur AKAKPO kokou, dame AKAKPO Céline et autres

C/

Dame AKAKPO Céline, AKAKPO Jean S/C AKAKPO Céline (Me YODO)

 

 
215 1766/16 Sieur Lucas KINI (Me LATEVI A. Mathias)

C/

Sieur MARTELOT Renaud Ignace, Sieur MARTELOT Aurelien, Dame ADJIVON Akoko (Me MOUKE)

 
216 1767/16 Sieur TEVI Kossi, Madame Kokou NOOGBALOU et autres (Me W. M. BATAKA)

C/

Sieur KOWOU Komlan Jean

Maître Essodjolo KPATCHA

 

 
217 1787/16 Sieur AGLAGO Komlan (Me HOUNNAKE-A)

C/

Dame KPOKPO Akouélégan

 
218 1789/16 Dame FASSASSI A. MAwama

C/

Société Togolaise de crédit Automobile (STOCA) SA

 
219 1869/16 Sieur NOUYAVA Tiki

C/

Dame N’DEDE Abla rptée/. Sieur KAKPOTSE Agbéssi

 
220 1873/16 Sieur AZONVI Komlan

C/

Sieur ADOKPE Doh Kodjo, Sieur DOUMEGNON Augustin

 
221 1881/16 Nommés AYIVI André, ATTIKPLE Agbassou et autres (Me LATEVI A. Mathias)

C/

Htiers de feu HOUESSOU Comlan rptés. /Sieur AMEDZRO Missounoudji, Dame AKLIGO Mitoègnihoun (Me BABALIMA)

 

 

 

 

 

AFFAIRES NOUVELLES

 

01 26/01 Sieur OWOUKO Assogba

C/

Sieur KARBOU Komlan

 
02 541/03 Sieur POMENOU Koudjo (Me ALONYO)

C/

Coll. GBAMA rptée. / AKAKPO Koffi (Me BISSARI)

 
03 284/05 Coll. APEDOVI rptée./ APEDOVI Marcelin (Me EKOUE-KOUVAHEY)

C/

Coll. AVOTONOU rptée. / AVOTONOU Kodjo

 

 
04 1217/09 Ayants droit de feu AGBAVITO (Me AMEGANKPOE)

C/

Sieur SAGBO Gninaze

 
05 515/13 Sieur TONOU E. Anani (Me AGBAHE D.)

C/

Succ. GRUNITZKY Akofala rptée/. Sieur Gérard Nicolas GRUNITZKY et autres (Me KODJO Koffi)

 

 
06 921/14

 

Coll. LIMANWA rptée./ OUKPEDJO Aboubakar (Me KAVEGE)

C/

Coll. DJARIWA rptée./ ALIDOU Aboudjariwa

 
07 230/16 Sieur AGBEDAM Koffi

C/

Coll. ZOKLI rptée./ SOGAN Kodjo et autres (Mes AKPOSSOGNA/ Me BISSARI)

 
08 1668/16 Dame KOKOUGAN Akouvi Epse AHADJI (Me HOUNNAKE O.)

C/

Dame APOVOR Afiavi (Me EDORH Euloge)

 
09 1671/16 Sieur VODIS Thomas

C/

Htiers de feu KUVEDU Joseph rptés/. Sieur BAHUN-WILSON Adjé Félix Jahel

 
10 1703/16 Sieur AWUME Kossi Dodji (SCP AGBOYIBO)

C/

Dame CODJIE Essi Enyonam

 
11 1718/16 Sieur AHADZIE Kokou (Me AGONGO)

C/

Coll. GBADA Amouzou rptée. / Sieur SEGBEDJI Kossi (Me AMEGAN)

 
12 1763/16 Togbui KPETIGO (Me DOVI G.)

C/

Sieur AWUSSA Kouma

 
1 3 1954/16 Sieur FOLY Akouété Kodjo (Me DZOKA)

C/

Sieur AZIALOME K. Mawuéna

 
14 1955/16 Sieur ATTIVI Assiongbo Adodo (Me AGONGO)

C/

BANQUE ATLANTIQUE TOGO SA

BANQUE ATLANTIQUE TOGO SA

Dame Dédévi Vinyéké HOTTOR

 
15 1956/16 Dame AKOUETEVI Ahlonkoba Balbine (Me AGONGO)

C/

BANQUE ATLANTIQUE TOGO SA

BANQUE ATLANTIQUE TOGO SA

Dame Dédévi Vinyéké HOTTOR

 
16 1960/16 Sieur AGAMAH Komi

C/

Sieur GAM Nényowoédé Kouami

 
17 1963/16 Sieur KPASSA Kossi

C/

Htiers de feu POUKPESSI Yao rptée/. Dame POUKPESSI Célestine

 
18 1964/16 Sieur KESSOUGBO Kodzo Jean

C/

Coll. DZOKA rptée/. DZOKA Aziadjikpé Kossi

 
19 1965/16 Sieur MENSAH Yao Delalinam (Me Komlan B.)

C/

Sieur AKAKPO Amouzouvi rpté/. Sieur Kpodo Koffi (Me AGONGON)

 
20 1966/16 Coll. AZIABLE rptée/. Dame AZIABLE Agbessi (Me YODO)

C/

-Succ. de feu KPOTI Koami Sowoudé rptée/. Sieur KPOTI Koffi Sodjinè

-Sieur AGOUTI Victor

 
21 1968/16 Sieur DJONDO Yaovi (Me KODJO Koffi)

C/

Dame KLOGO Marthe R. Abla

 
22 1871/16 Sieur LALABAYO Tchonda (Me YODO)

C/

Sieur NAWANOU Ali (Me LARE Tokou)

 
23 1972/16 Sieurs Rigobert et Désiré ALOWONOU tous hrtiers de Koffi GBADAGBO ALOWONOU

C/

Dame ALOWONOU Assaba Epse SOSSAH S/C Maître Mouhamed TCHASSONA TRAORE et autre

 
24 1978/16 Sieur DORKENOO Koffi et DORKENOO Kwami (Me SOWOU)

C/

Sieur DORKENOO Mawupemon et Dame DORKENOO Cécile

 
25 1979/16 Nommés AÏSSI Emilienne et AÏSSI Sylvie (Me MOUKE)

C/

Société Civile Immobilière MAGNUM Sarl

 
26 1980/16 Sieur Koudzo Lolonyo NAKOU (Me ADIGBO)

C/

Société COSMOS HEALTH OUTFIT (CHO) et Sieur Eselcha Wiliam FORCHA

 
27 2008/16 Dame DAGADZI Essi (Me AGBAHE Koffi D.)

C/

Sieur AGBOLI Kossi Enyonam

 
28 2026/16 Sieur D’ALMEIDA Edoh Bonito

C/

Dame d’AMEIDA Akouélé, dame d’ALMEIDA Dopé Rose et sieur d’ALMEIDA Ayité Elo

 
29 2027/16 Sieur AGBOFOTI Ayigbolor (Me EDORH-K.)

C/

Htier KPANTANA Tchamse

 
30 2028/16 Sieur TETIHOU Emile (Me KELOUWANI)

C/

Sieur AGBOFOTI Ayigbolor

 
31 2029/16 Dame SILETE Viwoassi (Me ATTOH-MENSAH)

C/

Sieurs ATTILA Tagan, ATTILA Adjakpa